0898 622 315

Д-р Ирена Хасара, стоматолог ортодонт, работи в Дентален център в София

Отговаря на въпроса на Теодора Григорова
24 Часа
31.05.2011 17:10

 

Прогенията (обратната захапка) е зъбно-челюстна деформация, която се характеризира с нарушенние на сагиталните отношения на 2-те челюсти, като долната челюст в захапка е силно изместена напред. Това се дължи на преразвитие на долната челюст на детето успоредно с растежа на организма.

Има 3 клинични форми:

  • нормално развита горна челюст, но преразвита долна челюст;
  • недоразвита горна челюст и нормално развита долна челюст;
  • недоразвита горна челюст и преразвита долна челюст.

Прогенията се наблюдава във всички съзъбия – временно, смесено и постоянно. Съществуват лъжлива и истинска прогения.

След раждането детето няма обратна захапка, тя започва да се вижда, когато пробият зъбките.

Обратната захапка се характеризира с видими промени на лицето: то се отличава с издадена напред долна устна; долната челюст и брадата са издадени напред. Лицето е удължено поради увеличение на долната му трета и др. При тази зъбно-челюстна деформация са нарушени също функциите на отхапване и сдъвкване на храната и др. Развиват се гингивити и увреждания на пародонта.

Лечението на прогенията започва в най-ранна възраст, тъй като това е трудна за овладяване деформация и планът на лечение зависи от възрастта на пациента. Ортопантомографията и телерентгенографията са видовете снимки, които са задължителни за поставяне на точна диагноза, прогнозиране на растежа (ако все още предстои такъв) и определяне на лечебния план. Те дават информация за всички зъби в устата, големината на костните основи на двете челюсти и тяхното съотношение, посоката, в която ще растат челюстите, и още доста информация, е необходима за правилното лечение.

Прилагат се и профилактични мероприятия в борбата с вредните навици, които допринасят за образуването на зъбно-челюстни деформации още от най-ранна възраст, за да се увеличат шансовете за успех. Използват се различни ортодонтски апарати и фиксирана техника – брекети.

Много често се налага при лечението на прогенията да се използва ортодонтско-хирургично лечение.