0898 622 315

Д-р Ирена Хасара, стоматолог ортодонт, работи в Дентален център 6. Тя отговаря на въпроса на Христина Койчева.

Няколко са причините, които налагат екстракция (вадене) на мъдреците.

1)Затруднен пробив, който може да доведе до възпалителен процес в съответната област, който пък от своя страна ограничава отварянето на устата.

2)Ортодонтски показания: При установена неправилна позиция на мъдреца и наклоняването му към 7-ия зъб, от една страна, може да доведе до разрушаване на 7-ия зъб и девитализацията му (умъртвяването му). От друга страна, тъй като мъдрецът поради силния наклон избутва и предностоящите странични зъби напред и тъй като те са стабилни, само се накланят. Слабото място са фронталните зъби в горната и долната челюст, затова се скупчват.

Чрез рентгенографски методи (ортопантомография) се установява дали има място за мъдреца в съответната челюст или не. При наличност на малко място, дори и да се е получило вече скупчване в фронталната област от започналия пробив на мъдреца, се поставят брекети и чрез апроксимална редукция (стрипинг) се избягва струпването на фронталните зъби и се осигурява място за правилния пробив на мъдреца. След свалянето на брекетите и при наличие на пародонтални проблеми се налага постоянно шиниране (ритейнери), за да задържим постигнатия резултат в стабилно положение.

Преценява се от ортодонта какъв тип ретенция е необходим – дали дългосрочна или краткосрочна. Дори с извадени мъдреци, в по-късна възраст зъбите могат да се скупчат итова зависи от растежа на лицевия скелет.

Също е важно, за да не се стига до скупчване на фронталните зъби, наличието на правилна захапка с плътен контакт между зъбите. При наличие на някакъв тип зъбно-челюстна аномалия или деформация рискът от скупчването на зъбите е гарантиран. Затова трябва да се посети ортодонт и своевременно да се намеси, за да подредят зъбите неправилно. Поради тази причина съветваме редовно посещение както на зъболекар, така и на ортодонт.

От вестник 24 Часа